Ar-Ge Merkezimiz

Ar-Ge (Araştırma ve Geliştirme), OECD tarafındanBilgi dağarcığını artırmak amacıyla sistematik olarak sürdürülen yaratıcı çalışma ve bu bilginin yeni uygulamalar yaratmak için kullanılması” olarak tanımlanmıştır. Ar-Ge faaliyetleri ile nitelikli bilgi üretip, yeni uygulamalar geliştirerek, içinde bulunulan sektöre ve dolayısı ile teknolojiye katkı sağlanması amaçlanmaktadır. Bu bilgilerin yayılma hızının artması ile teknolojik gelişimi üst seviyelere çıkarmak, gelişen toplumlarda öncelikli hale gelmiştir. Özellikle gelişmiş ülkeler elde edecekleri her türlü yeni bilgi veya deneyim için ciddi Ar-Ge yatırımları yapmaktadır. Firmamız CPS Pressform bu alanda çalışmalarını sürdürmeyi amaçlayan ve ülke ekonomisine katkı sağlayacak küresel platformda çalışmalar geliştiren önemli firmalardan biridir.

Firmamız CPS Pressform 2017 yılında, 5746 sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından Ar-Ge merkezi unvanını almaya hak kazanmıştır.

Ar-Ge Merkezimizin hedefi; küresel platformda rekabetçi ürün ve yenilikçi teknoloji geliştirmektir. Bu amaçla, pazar ihtiyaçlarına yönelik olarak yeni ürün projelerinin başarıyla oluşturulması, pazara sunulması ve mevcut ürünlerin beklentiler doğrultusunda iyileştirilmesi hedeflenmektedir. Ar-Ge Merkezimiz bu hedeflere ulaşmak için üniversiteler, tedarikçilerimiz ve çeşitli mühendislik firmalarının da içinde olduğu geniş bir Ar-Ge döngüsü içinde ilerlemeye ve çalışmalarını sürdürmeye önem vermektedir. Bu bağlamda firmamız Ar-Ge faaliyetleri, Ar-Ge Merkezimiz çevresinde yer alan bölge laboratuvarları, üniversite akademisyenleri ve firmamızın alanında yetkin araştırmacıları ile birlikte yürütülmektedir. Firmamızın Ar-Ge projeleri, fikir aşamasından itibaren ürüne dönüşene kadar gelişen süreç ve yürütülmesi gereken tüm faaliyetler belli bir sistematik içerisinde yönetilmektedir.

Ar-Ge merkezimiz, otomotiv sektörünün son trendlerini takip ederek, yüksek performanslı ve yenilikçi ürünler elde edebilmek için yeni teknolojilerin geliştirilmesine önem vermektedir. Genç ve dinamik kadromuz ile her türlü ihtiyaca cevap verecek yeterliliğe sahibiz. Yürütülen Ar-Ge çalışmalarının ana başlıklarını ağırlıklı olarak; metal şekillendirme, lazer kesme, kaynak ve sac parça kalıp çalışmaları oluşturmaktadır. Ayrıca firmamız CPS Pressform, üniversite- sanayi işbirliğini önemseyerek; TUBİTAK-TEYDEB destekli projeler geliştirmekte ve bu projeler kapsamında çalışmalarını gerçekleştirmektedir. Bilişim Vadisinde yer alan Ar-Ge ofisimizde, firmamızın ulusal ve uluslararası çeşitli Ar-Ge faaliyetleri sürdürülmektedir. Alanında uzman ekip arkadaşlarımız ile başta otomotiv sektörü olmak üzere, savunma sanayi ve havacılık alanlarında yerlileştirme ve millileştirmeye yönelik çalışmalarımız hızla geliştirilmektedir.

İnovasyon sisteminin önemli bir parçası olarak konumlanan Ar-Ge çalışmalarımızın kalitesinin, güncel olmakla mümkün olacağı bilincinde olan firmamız, bu amaçla dünyadaki hem sektörel hem de akademik anlamda ki son gelişmeleri özenle takip etmekte ve yaptığı düzenli yatımlar ile teknolojik çalışmaları bünyesine dâhil ederek sistemin bir parçası olmaktan gurur duymaktadır.