ENTEGRE KALİTE POLİTİKAMIZ

CPS Ailesi Olarak ;

 • Müşteri ihtiyaç ve beklentilerine karşı duyarlı olmak, bu felsefede ulusal ve uluslararası pazarda müşteri memnuniyetini sağlamak,
 • Hizmetimizin markalaşmasında kalite, kalitede sürekliliği vazgeçilmez kılarak müşteri memnuniyetini her zaman en üst seviyede tutmak,
 • Yönetim stratejimiz çerçevesinde ekip olarak hedeflere ulaşmanın sorumluluğunu taşımak,
 • Tedarikçilerimizi sürekli gelişim ve iyileştirme bilinci ile eğitmek,
 • Ulusal ve Uluslararası yasal düzenlemelere, Çevre ve İSG ile ilgili kanun, mevzuat ve diğer yükümlülüklere yerine getirmek,
 • Entegre Yönetim Sistemimizin sürekli gelişimi ve sürdürülebilirliği için çalışanların, Çalışan Temsilcilerinin katılımını sağlamak, çalışanlarla istişarelerde bulunmak,
 • Faaliyetlerinden kaynaklanabilecek iş ve çevre kazalarının azaltılması hususunda ilgili önlemleri almak,
 • İş kazası ve meslek hastalığı doğurabilecek emniyetsiz durum ve hareketleri, olası kaza risklerini etkin bir risk değerlendirmesi yaparak önceden tespit etmek ve ortadan kaldırmak,
 • Çalışanların, Alt Yüklenicilerin, Ziyaretçilerin ve işyeri dışında çalışan Şirket personelimizin sağlık ve güvenliklerini temin etmek için ISG mevzuatlarına ve diğer tüm gerekliliklere uygun olarak her türlü tedbiri almak,
 • Kaynakları en az tüketerek çevresel etkileri en aza indirmeyi amaçlamak,
 • Faaliyetleri esnasında ortaya çıkan ve çıkması muhtemel atıkların uygun bertarafı ile kirliliğin önlenmesini amaçlarken, çevre bilincinin geliştirilmesi için yapılan çalışmalara katılmak,
 • Başarıya ulaşmak ve sürekli gelişmek için çalışanlarını Kalite, Bilgi Güvenliği, Çevre ve İş Sağlığı ve Güvenliği konularında eğitmek, yetkinliklerini arttırmak, bilinçlendirmek ve gözetmek ve gerektiğinde kaynak ayırmak,
 • Bilgi varlıklarımızı ve bunlara yönelik riskleri tanımlamak ve yönetmek,
 • Yasal mevzuat ve sözleşmeler ile ilgili şartlara uymak,
 • Kurulu sistemimizi sürekli iyileştirmek için yenilikleri takip eder mümkün olanları sistemimize entegre etmek,
 • Şirketimizin ve etkileşim halinde bulunduğumuz paydaşlarımızın bilgi güvenliğini korumak amacıyla kaynaklarımızı etkin kullanarak gerekli çalışmaları yapacağımızı taahhüt etmek,
 • Bilgi sistemlerinde paylaşılmakta olan her türlü verinin güvenliğini sağlamak,
 • İş devamlılığını sağlamak ve güvenlik ihlalinden kaynaklanabilecek kanuni riskleri en aza indirmek,
 • Kurumun itibarını ve yatırımlarını korumak,
 • Entegre Yönetim Sistemimizin etkinliğinin sürekli artmasını ilke edindik ve bunu politikamız olarak sizlerle paylaşmaktayız.
Serkan ALAN
Genel Müdür

Sertifikalarımız :

-         IATF 16949-2016

-         ISO 9001-2015

-         ISO 10002-2018

-         ISO 14001-2015